NFL.com Kontakt
Homepage

Hviezdy NFL

Základné pravidlá hry

V nasledujúcich riadkoch sú čo najzrozumiteľnejšie rozpísané základné pravidlá a prvky hry. Keďže sa jedná o šport zo zámoria, všetky vzdialenosti sú označované v americkej mierke, no pri nich uvádzam aj rozmery v metrickej mierke. Takisto aj mnohé výrazy nemajú oficiálny preklad, ale sú zaužívané voľné preklady, ktoré sú v zátvorke pri nich uvedené.

Ihrisko

Prvým jasne viditeľným rozdielom medzi americkým futbalom a inými loptovými športmi je práve ihrisko alebo hracia plocha. Má tvar obdĺžnika, dĺžky 120 yardov (109,7 m) a šírky 53,3 yardov (48,8 m). Hracia plocha je ohraničená bielymi čiarami. Čiara vyznačujúca boky ihriska sa nazýva sideline. Blízko koncov ihriska sú tzv. goal lines, ktoré sú od seba 100 yardov (91 m). Územie od goal line (domácky „gól lajny“) po koncovú čiaru (end line) je zvyšných 10 yardov. Toto územie sa volá end zóna (end zone). Takže tvarom ihriska tu zatiaľ nie je veľká odlišnosť ani od futbalu. Lenže ihrisko je rozdelené na dvanásť území po 10 yardoch (9,1 m). Koncové sú, ako sme si už spomenuli, end zóny a zvyšných desať tvorí hlavnú hraciu plochu. Každé desať yardové územie je označené príslušným číslom desiatky. V strede ihriska je 50 a nasleduje znova číslovanie smerom dole k 10. Okrem týchto čiar, ktoré sú výraznejšie, je každé 10 yardové územie rozdelené v polovici užšou čiarou. Krátkymi čiarkami sú zvýraznené aj jednotlivé yardy v každej štvrtine šírky. Na obrázku je prehľadne vidieť celý náhľad na rozdelenie ihriska.

ihrisko skutocne ihrisko

Brána (goalpost)

brankaSa nachádza na obidvoch koncových čiarach (end line) ihriska. Bránka má velice odlišný tvar od futbalu, tvorí ju konštrukcia tvaru dvoch žrdí spojených na spodku ďalšou a z jej stredu ukotvené do zeme (viď obrázok). Podperná žrď má byť vysoká 10 stôp (3,05 m). Hlavné žrde sú od seba 5,64 m (profesionálne ligy: NFL, NCAA) a v ostatných súťažiach 7,11 m. U nás to je o kúsok viac než ten väčší rozmer už len z dôvodu, že stačí predĺžiť žrde futbalovej bránky. Preto sa tu goalposty zvyknú nazývať aj „háčka“.

Priebeh zápasu

Pointou hry je dostať sa cez celé ihrisko do end zóny súpera. Každý tím má na ihrisku 11 hráčov. Na začiatku sa vhodením mince vylosuje tím, ktorý začne hru útokom (offense). Brániaci tím (defense) rozohrá tak, že tzv. „kicker“ kopne loptu zo svojej 30 yardovej čiary cez celé ihrisko k súperovi. Útočiaci tím ju zachytí a snaží sa dostať čo najbližšie k súperovej end zóne. V momente kedy ho obrancovia zastavia a hráč bežiaci s loptou padne sa hra preruší. Tu končí rozohrávka a začína hra.

Útočiaci tím má štyri pokusy na to, aby sa posunul o 10 yardov. Každý pokus sa nazýva "down" a končí sa pádom hráča s loptou alebo jeho vybehnutím mimo hraciu plochu. V prípade, že sa útočiacemu tímu nepodarí ani na štvrtý pokus prejsť 10 yardov, loptu získava druhý tím a začína tam kde skončil súper. No, ale aby to nebolo až také jednoduché, útočiaci tím štvrtý pokus riskuje len málokedy a radšej loptu počas neho odkopne čo najďalej smerom k súperovi (punt). Akonáhle ju súper zachytí a padne celý proces sa začne odznova.

Ako som už spomenul vyššie, cieľom hry je dobehnúť s loptou do end zóny alebo ju aspoň vo vzduchu dostať nad ňu. V prípade, že sa to útočiacemu tímu podarí získavajú šesť bodov (touchdown) a má ešte tzv. „try“ alebo „conversion“ (potvrdenie touchdownu). Toto „potvrdenie“ sa väčšinou kope z 3 yardovej čiary od end zóny do bránky (v NFL z 2 yardovej čiary). Za úspešný kop tím získava jeden bod naviac, čiže sedem bodov za touchdown. V prípade, že tím nekope, ale rozhodne sa s loptou dôjsť do end zóny, získa za „potvrdenie“ dva body (čiže 6 za touchdown +2 za potvrdenie). Následne tím, ktorý skóroval, rozohrá loptu kopom zo svojej 30 yardovej čiary.

Ďalšou možnosťou ako skórovať je dostať sa k súperovmu goalpostu (bráne) na vzdialenosť kopu. K takejto situácii dochádza väčšinou vtedy, keď útočiaci tím má už svoj štvrtý pokus na prejdenie 10 yardov a nachádza sa na súperovej polovici ihriska. Namiesto posunutia neriskujú a pokúsia sa kopnúť tzv. field goal. Ak z toho miesta loptu trafia do goalpostu (brány) získavajú tri body. Ak netrafia, súper získa loptu tam, kde skončil útočiaci tím.

Existuje ešte jeden spôsob ako skórovať, ale dochádza k nemu len zriedkakedy. Ak napríklad tím zachytí loptu veľmi blízko svojej end zóny, potom rozohráva a hráč s loptou padne vo svojej end zóne alebo ho zhodia, súper získa dva body. Toľko k základom priebehu zápasu.

punt fieldgoal field goal detail

Hrací čas

Hrací zápas trvá štandardne štyri pätnásťminútové štvrtiny. Po každej štvrtine si tímy menia strany. Po druhej štvrtine nasleduje polčas, ktorý zvyčajne trvá dvanásť minút. Po polčase začína tím, ktorý sa na začiatku zápasu bránil. Z toho vyplýva, že tím s loptou sa pred koncom druhej štvrtiny snaží skórovať, lebo po polčase stratia svoju pozíciu. Na rozdiel od konca prvej a tretej štvrtiny, kedy si po ich skončení tím s loptou pozíciu ponechá, len sa presunie na opačnú stranu ihriska (otočenie strán). Každý tím má tri timeouty na polčas. V NFL sú aj tzv. reklamné timeouty, kedy v televízii bežia reklamy a hráči majú prestávku na oddych. Pokiaľ sa zápas po štvrtej štvrtine končí remízou, nasleduje predĺženie, v ktorom sa hrá spôsobom „rýchla smrť“ – tím, ktorý ako prvý akýmkoľvek spôsobom skóruje vyhral.

Rozhodcovia a tresty

Zápas musí kontrolovať najmenej päť rozhodcov (v NFL ich býva sedem). Pričom jeden z nich je hlavný (v NFL má aj prenosný mikrofón, ktorým publiku oznamuje penalizácie). Každý rozhodca má píšťalku a žltú zástavku (penalty flag). Ak sa vyskytne faul, hra sa hneď neprerušuje, čaká sa kým hráč s loptou padne a preto rozhodca, ktorý faul uvidí musí hodiť zástavku do ihriska, ale píska až potom. To preto lebo sa môže vyskytnúť viacej faulov naraz. Po prerušení sa rozhodcovia zbehnú a oznámia hlavnému čo všetko sa stalo. Ten následne udelí penalizácie.

V americkom futbale majú tresty formu posunutia sa tímu po ihrisku alebo stratu/opakovanie pokusu podľa závažnosti. V najhoršom prípade vylúčenie hráča. Priestupky voči pravidlám sa trestajú stratou (ak sa previnil hráč útočiaceho tímu) alebo získaním (ak sa previnil obranca) za menšie priestupky piatich yardov, závažnejšie aj pätnástich.

V NFL alebo NCAA (univerzitná liga) majú tréneri možnosť dvakrát požiadať o preverenie rozhodnutia kamerami. Vtedy ak nesúhlasia s výrokom rozhodcu vhodia do ihriska červenú zástavku (tzv. challenge). Hlavný rozhodca následne prejde do špeciálneho boxu, kde sa radí s videorozhodcom.

penalty flag challenge flag

Ako je podľa Vás napísaná sekcia Pravidiel?
Veľmi zrozumiteľne

84%
Dajú sa pochopiť

10%
Neprehľadne

3%
Počet hlasov: 153
Bratislava Monarchs Zvolen Patriots Smolenice Eagles Trnava Bulldogs Nitra Knights Topolčany Kings Fans-Shop Predaj Strelnic

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS
Copyright 2010 - Created by mr.MartiX